Wybory do zarządu SU

Dnia 19.10.2021 odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym przeprowadzono wybory wśród członków zarządu.
Przewodniczącym został Dominik Pietrzyk (kl. 5a), zastępcą Zofia Markucik (kl. 6a), skarbnikiem Maja Jagiełła (kl. 7c). Sekretarzami zostali: Agata Jackowicz (kl. 4a) i Wiktoria Adryańska (kl. 8b).
Wszystkie prośby uczniowskie prosimy kierować do zarządu SU.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”

Galeria

W tej galerii znajduje się 10 zdjęć.

We wrześniu i październiku wśród uczniów klas i -III została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o podstawowych zasadach higieny, uczniowie otrzymali materiały edukacyjne: ulotki informacyjne „Grypa czy przeziębienie?” plakaty, kolorowanki, krzyżówki. Celem … Czytaj dalej

Życzenia SU z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski nie zapomniał o 14 października, czyli o  Dniu Edukacji Narodowej i tradycyjnie – jak zawsze każdego  roku – przygotował okolicznościową gazetkę, która witała wszystkich zaraz przy  wejściu do szkoły. Wszystkim naszym Nauczycielom oraz  Pracownikom Administracji i Obsługi DZIĘKUJEMY i  życzymy wszystkiego dobrego.

Regulamin konkursu ,,NORWID W KOMIKSIE”

Regulamin konkursu: 

 1. Organizatorem konkursu pt. NORWID W KOMIKSIE są nauczyciele języka polskiego oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach. 
 1. Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VIII. 
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu dot. życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida

(Wykorzystać można dwa utwory: poemat ,,Fortepian Chopina” i wiersz ,,Moja piosnka [II]”. Biografia poety dostępna jest na stronach internetowych, m.in. https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-kamil-norwid Zachęcamy do przeczytania.) 

 1. Treść komiksu powinna być zgodna z tematyką komiksu. 
 1. Zasady konkursu: 
 • Prace wykonujemy JEDNOSTRONNIE na białych kartkach z bloku technicznego. 
 • Format: A3 – maksymalnie 2 strony. 
 • Scen w komiksie: od 6 do 12. 
 • Każda scena oprócz rysunku opatrzona powinna być minimum dwoma dymkami,  
 • w których umieszczamy wypowiedzi bohaterów. 
 • W co drugiej scenie –  na dole – powinna znaleźć się wypowiedź narratora. 
 • Forma komiksu dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. 
 • Komiks musi być podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne i estetyczne wykonanie komiksu. 
 1. Prace nie mogą być wcześniej publikowane bądź nagradzane. 
 1. Nagrodzone i wyróżnione komiksy zostaną zaprezentowane uczniom naszej szkoły oraz opublikowane w gazetce KURIER SZKOLNY. 
 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy. 
 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 roku. 

                                                                                                                                      Organizatorzy 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Uczniowie klas 4a i 4b oraz szkolny zespół muzyczny z „Piosenką na Dzień Nauczyciela” z repertuaru Orkiestry Dni Naszych złożyli piękne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za pamięć i życzenia.

Poniżej przedstawiamy film z tych wydarzeń. 

https://sp3gliwice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_polanecki_sp3gliwice_pl/EdDeDKuXhUpLu_ugaTsDL9gBzi7xXs1aITcbcCqNbiK48w?e=SOgMML

Kampania ” Razem przeciw przemocy”

Nasza szkoła bierze udział w kampanii “Razem przeciw przemocy” organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Przekazujemy Państwu aktualne materiały promujące kampanię wraz z linkiem do spotu „POMAGAM- REAGUJĘ” dostępnego na kanale YouTube „OPS Gliwice”:

oraz linkiem dotyczącym punktu konsultacyjnego z zakresu przeciwdziałania przemocy, który zorganizowany został przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach.

https://www.youtube.com/watch?v=_MKXo3zT4Uc&t=48s

Wszelkie informacje i materiały dostępne będą stale na stronie internetowej OPS w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy” oraz na oficjalnym profilu Ośrodka na portalu Facebook.

Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Szkolny Konkurs Poetycki na napisanie wiersza z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-8.

4. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o naszej szkole z okazji jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

5. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,15 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

6. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

7. Treść wiersza zgodna z tematem konkursu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekunów Samorządu Uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2021r.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza i niepublikowanie go dotychczas.

10. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

11. Wiersze laureatów będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

12. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski