11 I 2022 – „Dzień kolędy”

Dzisiaj w naszej szkole obchodzimy „Dzień kolędy” (według kalendarium samorządowych dni wyjątkowych). Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował informacje dotyczące kolędowania oraz quiz „Czy znasz
te kolędy?”: https://wordwall.net/pl/resource/27284459/quiz-czy-znasz-te-kol%c4%99dy