Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”

We wrześniu i październiku wśród uczniów klas i -III została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o podstawowych zasadach higieny, uczniowie otrzymali materiały edukacyjne: ulotki informacyjne „Grypa czy przeziębienie?” plakaty, kolorowanki, krzyżówki. Celem akcji było:

– wzbogacenie ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,

– wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej,

– nabycie określonych umiejętności,

– przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Wychowawcy cele te realizowali podczas zajęć edukacyjnych. Przypomniano zasady obowiązujące w czasie pandemii Sars –Cov-2. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące codziennej higieny, w czasie pobytu w szkole: zachowanie dystansu, częste mycie rąk, używanie maseczek w miejscach, w których nie można zachować dystansu. Rozmawiano o podstawowych zasadach zdrowego stylu życia – prawidłowym odżywianiu, aktywności fizycznej.

Zwrócono szczególną uwagę na szczepienia, które zapobiegają wielu chorobom min. grypie i wirusowi Sars-Cov-2. Dzieci wspólnie rozwiązały krzyżówkę z hasłem, zapoznały się z instrukcją mycia rąk oraz postępowania w czasie kaszlu i kataru.

Dnia 15 października, w którym od 2008 r. obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w pogadance o potrzebie mycia rąk, prezentowały swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o higienę.

Piosenka wykonana przez uczniów kl. 2a