Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Uczniowie klas 4a i 4b oraz szkolny zespół muzyczny z „Piosenką na Dzień Nauczyciela” z repertuaru Orkiestry Dni Naszych złożyli piękne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za pamięć i życzenia.

Poniżej przedstawiamy film z tych wydarzeń. 

https://sp3gliwice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_polanecki_sp3gliwice_pl/EdDeDKuXhUpLu_ugaTsDL9gBzi7xXs1aITcbcCqNbiK48w?e=SOgMML

Kampania ” Razem przeciw przemocy”

Nasza szkoła bierze udział w kampanii “Razem przeciw przemocy” organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Przekazujemy Państwu aktualne materiały promujące kampanię wraz z linkiem do spotu „POMAGAM- REAGUJĘ” dostępnego na kanale YouTube „OPS Gliwice”:

oraz linkiem dotyczącym punktu konsultacyjnego z zakresu przeciwdziałania przemocy, który zorganizowany został przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach.

https://www.youtube.com/watch?v=_MKXo3zT4Uc&t=48s

Wszelkie informacje i materiały dostępne będą stale na stronie internetowej OPS w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy” oraz na oficjalnym profilu Ośrodka na portalu Facebook.

Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Szkolny Konkurs Poetycki na napisanie wiersza z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-8.

4. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o naszej szkole z okazji jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

5. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,15 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

6. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

7. Treść wiersza zgodna z tematem konkursu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekunów Samorządu Uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2021r.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza i niepublikowanie go dotychczas.

10. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

11. Wiersze laureatów będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

12. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski

Projekt „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu będziemy uczestniczyć w następujących wydarzeniach:

· pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”;

· „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych;

· „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacko – plastyczny;

· prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN;

· cykl wykładów dla nauczycieli: „Odkrywamy historię „SOLIDARNOŚCI”;

· udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Godzina 9.00 – klasy II – VIII spotykają się w swoich salach.

Godzina 10.00 – uczniowie klas I z rogami obfitości, spotykają się na sali gimnastycznej. Może im towarzyszyć jeden opiekun. Obowiązują maseczki ochronne.

Przypominamy o wchodzeniu do szkoły zgodnie z obowiązującymi ustaleniami:

Wejście główne: Ia, Ib, Ic,IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb

Wejście od placu zabaw: klasy V-VIII

ŚWIĘTA MAJOWE

W ramach zbliżających się świat majowych uczniowie klasy V przedstawiają swoje prace plastyczne nt. „Patriotyzm w oczach piątoklasistów”. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją – „Historia Konstytucji 3 maja”

Prezentacja autorstwa Pani Anny Majewskiej

Link do prezentacji:

Telefon zaufania

Jak co roku w klasach piątych zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego zajęcia na temat Telefonu Zaufania. Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny na wizytówkę Telefonu Zaufania. W tym roku nagrodzone prace należą do : Dominika Nity, Ewy Myśliwiec, Aleksandry Puchalskiej Eryka Swierkota oraz Natalii Misiak.

Serdecznie gratulujemy!

Ważna informacja dla rodziców zakwalifikowanych kandydatów do oddziału przedszkolnego

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 22.04.2021 godz.15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Wnioski można pobrać poniżej lub na portierni w szkole.