Wyniki konkursu „Przemoc nie jest rozwiązaniem”

Uczniowie naszej szkoły, Karolina Foit kl. III a i Maciej Polanecki kl. VII c znaleźli się w gronie zwycięzców konkursu plastycznego “Przemoc nie jest rozwiązaniem” zorganizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach kampanii Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach “Razem przeciw Przemocy”.

Karolina Foit– miejsce II

Maciej Polanecki – Miejsce III.

Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie.

Z przyjemnością informujemy, że od 6 do 30 grudnia 2021 r. w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Perkoza 12 (w godzinach otwarcia biblioteki) można podziwiać prace laureatów – zwycięskich i wyróżnionych prac uczniów szkół podstawowych miasta Gliwice.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Godzina 9.00 – klasy II – VIII spotykają się w swoich salach.

Godzina 10.00 – uczniowie klas I z rogami obfitości, spotykają się na sali gimnastycznej. Może im towarzyszyć jeden opiekun. Obowiązują maseczki ochronne.

Przypominamy o wchodzeniu do szkoły zgodnie z obowiązującymi ustaleniami:

Wejście główne: Ia, Ib, Ic,IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb

Wejście od placu zabaw: klasy V-VIII

Telefon zaufania

Jak co roku w klasach piątych zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego zajęcia na temat Telefonu Zaufania. Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny na wizytówkę Telefonu Zaufania. W tym roku nagrodzone prace należą do : Dominika Nity, Ewy Myśliwiec, Aleksandry Puchalskiej Eryka Swierkota oraz Natalii Misiak.

Serdecznie gratulujemy!

Ważna informacja dla rodziców zakwalifikowanych kandydatów do oddziału przedszkolnego

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 22.04.2021 godz.15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Wnioski można pobrać poniżej lub na portierni w szkole.

Wyniki konkursu „Słyszę tupot małych stóp, stoi jeżyk u mych wrót”

30 września 2020 nastąpiło zakończenie przyjmowania prac do IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego: „Słyszę tupot małych stóp, stoi jeżyk u mych wrót”. W trakcie obrad jury wyłoniono 36 laureatów. Wystawę pokonkursową można oglądać w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. Kościuszki 17 w Gliwicach, od 15 października. Odbiór nagród i dyplomów nastąpi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424, od 19 października. Ze względu na bezpieczeństwo, Koordynatorzy konkursu proszą, aby opiekun plastyczny jednorazowo odebrał nagrody dla wszystkich swoich podopiecznych.  

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

GRUPA MŁODSZA: 

I miejsce: Julia Puczko, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 8 
Opiekun plastyczny: Dagmara Dudek 

I miejsce: Natalia Koch, klasa III Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

II miejsce: Alicja Dudek, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 5  
Opiekun plastyczny: Beata Jurkiewicz 

II miejsce: Julia Murawska, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 3  
Opiekun plastyczny: Hanka Dajos 

III miejsce: Maciej Bańczerowski, klasa I Szkoła Podstawowa nr 5  
Opiekun plastyczny: Beata Jurkiewicz 

III miejsce: Małgorzata Korzeniowska, lat 9 Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Karolina Foit, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Renata Pietruszka  

Wyróżnienie: Oliwier Majewski, lat 8 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Nikola Moskała, lat 6  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3  
Opiekun plastyczny: Sylwia Tarnowska  

Wyróżnienie: Julia Grzybek, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 21 
Opiekun plastyczny: Dariusz Pietrzak  

Wyróżnienie: Magdalena Mesznik, lat 9 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 
Opiekun plastyczny: Violetta Kuźnik, Aleksandra Dąbrowska  

Wyróżnienie: Michał Grela, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Ewelina Naczyńska 

Wystawa: Oliwier Kalnik, lat 6 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Iwona Jaskuła  

Wystawa: Hanna Gronowicz, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 38 
Opiekun plastyczny: Bożena Paprocka  

Wystawa: Julia Skutnik, lat 6  Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 
Opiekun: Magdalena Promny 

Wystawa: Liliana Sikora, lat 6 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 
Opiekun: Sylwia Skwara  

Wystawa: Hanna Szymaniec, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Renata Pietruszka  

Wystawa: Wojciech Marciniak, lat 7  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

GRUPA STARSZA: 

I miejsce: Amelia Suchan, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

I miejsce: Magdalena Kozuschek, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

II miejsce: Hanna Górczyńska, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

II miejsce: Szymon Zaczkiewicz, klasa VII 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

III miejsce: Maja Mrozowska, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

III miejsce: Ewa Stankiewicz, lat 12 Szkoła Podstawowa nr 9  
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wyróżnienie: Maksymilian Męcik, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

Wyróżnienie: Emilia Gawryluk, lat 12 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Kacper Kaczmarczyk, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wyróżnienie: Oliwia Fiołka, lat 10 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wyróżnienie: Julia Winkler, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wyróżnienie: Amelia Dubełek, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

Wystawa: Emilia Gil, klasa VIII Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

Wystawa: Daria Mosur, lat 12 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska 

Wystawa: Zuzanna Kościelna, klasa V 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

Wystawa: Karolina Winczura, lat 13 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wystawa: Natalia Laska, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wystawa: Szymon Pysz, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Dzień języków obcych w SP3

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Przez cały rok szkolny uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcjach, projektach językowych oraz konkursach.  Podczas nauczania zdalnego również wykazywali duże zaangażowanie.

Dziękujemy Wam za trud nauki i własną inicjatywę 😊

Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów, którzy wykonali dodatkowe prace plastyczne i przygotowali filmy z recytacją wiersza: Mateusza Matoni z kl.3b; Marii Bielickiej z kl.5b; Rozalii Skop z kl.5b;
Natalii Różańskiej z kl.5c; Jakuba Pańki z kl. 6a; Michała Pańki z kl. 6b; Antoniego Starkmana z kl.7b.
Zachęcamy do dalszego wysiłku w doskonaleniu umiejętności językowych.
Poniżej przedstawiamy wybrane prace uczniów oraz linki do filmów i ćwiczeń interaktywnych.

English

Quiz o Londynie

Widoki z Londynu

Kraje, memory

Piosenka dla młodszych ttps://www.bing.com/videos/search?q=summer+song+lyrics+for+kids&&view=detail&mid=A1B575A96C4EB47C5C39A1B575A96C4EB47C5C39&&FORM=VDRVRV

Piosenka dla starszych https://www.bing.com/videos/search?q=summer+song+lyrics+for+kids&&view=detail&mid=1DF4BE98448E078FE43C1DF4BE98448E078FE43C&&FORM=VDRVRV

Deutsch

Español

https://dle.rae.es/ – hiszpańsko-hiszpański słownik RAE, czyli Real Academia Española (Hiszpańska Akademia Królewska), organu regulującego język hiszpański

https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=hiszpa%C5%84ski – różne ćwiczenia interaktywne z języka hiszpańskiego

http://www.katetraveller.com/fakty-i-ciekawostki-o-hiszpanii/ – ciekawostki o Hiszpanii

www.gotujpohiszpansku.pl – hiszpańskie przepisy kulinarne

http://hiszpania-portal.pl/ – największy portal z różnymi informacjami o Hiszpanii

https://youtu.be/OhSjoQofCiw