Informacja dla rodziców – strajk nauczycieli

Informuję, że rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu j.w., a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.

„rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko”.

W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM „o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.”

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariuszki z Szkolnego Koła z klas ósmych wraz z opiekunką Panią B. Chudobą zrealizowały zaległą nagrodę – udział w „warsztatach mydlarskich” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Animatorów w siedzibie GCOP na ul. Barlickiego w Gliwicach.
Dziewczyny wykonały kolorowe i pachnące mydełka.