Ważne!

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Arki Bożka oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że 2.05.2019 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z kalendarzem dni wolnych ustalonym przez szkołę we wrześniu 2018 r.
Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, organizowane  są zajęcia opiekuńcze.
Przedszkole w ww dniu pracuje zgodnie z planem.

Z wyrazami szacunku,

wicedyrektor szkoły
Aleksandra Michalska

Zmiany dot. Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego:

Informujemy, że zmianie uległy terminy dotyczące VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Kundel bury, kundel szary, potrzebuje Cię do pary. Zaopiekuj się nim proszę, a przyniesie Ci kalosze … – na wspólny spacer.”

Termin składania prac: 21 czerwca 2019,
rozdanie nagród: 12 września 2019.

Szczegóły w załączniku. Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy z SP3

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Dyrektor SP 3 informuje, że w czwartek 25.04.2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla 45 uczniów szkoły podstawowej, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych
(obowiązuje kolejność przyjścia do świetlicy szkolnej).

Obecnie  oddział przedszkolny jest zamknięty, planujemy uruchomienie dyżuru opiekuńczego od poniedziałku.

Konsultacje dla rodziców zaplanowane na 25.04.2019 r z powodu strajku nie odbędą się.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach poprzez stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP 3

Iwona Drozd

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.

Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu, dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach

TYDZIEŃ WIEDZY NT. CZERNIAKA

SP3 zaprasza do udziału w: „VII TYGODNIU WIEDZY NT. CZERNIAKA” i zapoznania się z materiałami profilaktycznymi opublikowanymi w folderze. Link do niego podano poniżej:
https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing    

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do obejrzenia filmików „Czerniakowe abecadło” znajdujących się na dysku pod linkiem powyżej.