Fotografie przedstawione poniżej zostały zgłoszone
do Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
pt. Mój przyjaciel PIES

e-mail

Zapraszam młodych miłośników fotografii do przesyłania wszystkich swoich prac,
nie tylko konkursowych na adres e-mail:

fotkisp3@wp.pl
Najciekawsze zdjęcia będą publikowane na szkolnej stronie internetowej.