Nowe godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego

Psycholog i pedagog szkolny mgr Iga Gębarowska

Poniedziałek: 8.00-8.55, 10.35-11.40, 13.30-14.40

Wtorek: 8.00-9.50

Środa:7.30-10.45, 12.25-13.30

Czwartek: 8.45 – 9.50, 10.35-11.40, 14.20-16.00

Piątek 7.30-8.00, 8.45-9.50,10.35-13.00

W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania, proszę kontaktować się telefonicznie lub osobiście.

 

 

Jeśli chcesz ustrzec swoje dziecko przed problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych…

W tym dziale prezentuje materiały dla rodziców, które dostarczą informacji na temat substancji psychoaktywnych.

Są to najnowsze wydania zaktualizowanych broszur dla rodziców na temat problematyki środków psychoaktywnych. Oprócz podstawowych zasad prowadzenia profilaktyki w środowisku rodzinnym przeczytać w nich można szereg nowych informacji w tym:

 • Informacje o nowych środkach psychoaktywnych tzw.: „dopalaczach”
 • Informacje o lekach dostępnych bez recepty używanych w celu odurzania się,
 • Najnowsze zmiany w prawie,
 • Aktualna, podstawowa wiedza o najpopularniejszych narkotykach,
 • Nowy słownik slangu młodzieżowego.

2015.dopalacze_www

BLIZEJ SIEBIE 2012

rodzice_spreed_01_2014 (1)

Bezpieczny internet

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami, które dotyczą bezpiecznego korzystania z internetu. Przedstawione broszury pochodzą ze strony Fundacji Dzieci Niczyje.

Bezpieczenstwo_dzieci_online._Kompendium_dla_rodzicow_i_profesjonalistów

jak_reagowac_na_cyberprzemoc (1)

jak_reagowac_na_problem_nadmiernego_korzystania_z_internetu

pomysl_zanim_wrzucisz_broszura

twoje_dziecko_bezpieczne_w_sieci

umowa_o_korzystaniu_z_internetu

Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 801 12 00 02

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123- Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych

Pomarańczowa Linia 801 14 00 68   – to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

 

 

Ważne adresy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul.Warszawska 35a
44-100 Gliwice

tel. 32  231-05-69
mail pppum-gliwice@oswiata.org.pl

Zadania:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sikorskiego 134
44 – 103 Gliwice
Telefon: 32 335 53 40, 335 53 59 – całodobowo!
Telefon kom. 510-230-115

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • pedagogiczna, psychiatryczna, interwencje w środowisku

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • przeżycia traumatyczne,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 9

44-100 Gliwice

Ważniejsze telefony:
Centrala: (32) 335-96-00
Informacja: (32) 335-96-27
FAX: (32) 230-80-27

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
DĘBOWA 5
44-100 GLIWICE
woj.: Śląskie
pow.: Gliwice
gmina: Gliwice
tel: +48 32 2318615
tel: +48 32 2703758
Problemy:

 • alkoholowe
 • narkotyczne

Dział „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”

Dział Pomoc psychologiczno-pedagogiczna SP3 ma na celu dostarczenie rodzicom jak
i uczniom wiedzy dotyczącej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w naszej szkole. Będzie tu można znaleźć informacje na temat instytucji pomagających zarówno dzieciom jak i rodzicom w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, a także broszury informujące o zagrożeniach, które mogą dotknąć dzieci oraz informacje praktyczne przydatne w procesie wychowania.