Termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

UWAGA!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego rozpoczyna się od 12.03.2019r

www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: http://www.sp3gliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

rekrutacjaimages

Szanowni Rodzice zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru dzieci do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gliwice odbędzie się według harmonogramu załączonego poniżej.

Do pobrania:
Kryteria rekrutacji do oddz. przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017
Harmonogram rekrutacji do oddz. przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

ZASADY REKRUTACJI DO
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
____________________________________________________________

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

Rozpoczyna się  nabór do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016.

W naszej szkole planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 letnich i starszych,
w tym oddziału integracyjnego.

 W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci
zamieszkałe w Gliwicach:
–  dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku i starsze).

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Od 27 marca (godz.08.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić
i wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka.
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć
w placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 UWAGA!
Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 15. kwietnia 2015 r. (do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 Prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji:

Kryteria rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zapisy dzieci do klasy pierwszej  
na rok szkolny 2015/2016

Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się na zasadach ujętych
w Regulaminie rekrutacji. 

Do pobrania: 
1. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klas pierwszych

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE, NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO
W SEKRETARIACIE SZKOŁY
DO DNIA 14.04.2015 R. !