Rekrutacja do klasy pierwszej

Zapisy dzieci do klasy pierwszej  
na rok szkolny 2015/2016

Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się na zasadach ujętych
w Regulaminie rekrutacji. 

Do pobrania: 
1. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klas pierwszych

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE, NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO
W SEKRETARIACIE SZKOŁY
DO DNIA 14.04.2015 R. !

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

ZASADY REKRUTACJI DO
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
_______________________________________________________________________

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

Rozpoczyna się  nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

W naszej szkole planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich w tym oddziału integracyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:
 w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2011-2009);
–  dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:
www.gliwice.formico.pl

Od 17 marca (godz.9.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się 
z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić i wydrukować
wniosek o przyjęcie dziecka.
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć tylko w jednej
placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 UWAGA! 

Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 3 kwietnia 2014 r.
(do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

 Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem:

Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Zasady rekrutacji

REKRUTACJA

Zapisy dzieci do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2014/2015

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE, 
NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO W SEKRETARIACIE SZKOŁY
DO DNIA 14.04.2014 R. !

Sekretariat - Anna Kruk
godz.: 7.30-15.30
tel.: (0-32) 234 82 21