Laureaci konkursu „Mądre słowa, dobre słowa”

 

Podsumowanie konkursu
„Mądre słowa, dobre słowa – także w Internecie”
lista laureatów

Klasy 0-III:

I miejsce: Oskar Muc, Martyna Kroczek, Bartosz Zyzański, kl. 0A
Opiekun: Katarzyna Masternak – Franik

II miejsce: Alan Pykało, kl. 0A
Opiekun: Iwona Jaskuła

III miejsce: Amelia Bednorz, kl. 0A
Opiekun: Iwona Jaskuła

Wyróżnienie: Marcel Warzyński, kl. 0B
Opiekun: Justyna Lebek

Wyróżnienie: Grupa 0A – praca wspólna
Opiekun: Iwona Jaskuła

Klasy IV-VII:

I miejsce: Dawid Liszczyna, kl. IVA
I miejsce: Bartek Ślązak, kl. VB
I miejsce: Natalia Laska, kl. VB
I miejsce: Zofia Guła, kl. VIa

II miejsce: Michał Pańka, kl. VB
II miejsce: JakubPańka, kl. VA
II miejsce: Hanna Kaiser, kl. VIIA
II miejsce: Martyna Markowska, kl. VIIA

III miejsce: Martyna Kłyk, kl. VIIA
III miejsce: Kamila Stasiowska, kl. VIIA

Wyróżnienie: Zuzanna Barczyńska, kl. VIIA
Wyróżnienie: Maja Augustyniak, kl. VIIA
Wyróżnienie: Sebastian Copija, kl. IVA
Wyróżnienie: Anna Maj, kl. VIIA

Gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim za udział!

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest 5 lutego.
W tym roku odbywają się
już 15. obchody.

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od 2004 r. angażuje coraz więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W Polsce za jego organizację odpowiedzialne jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach unijnego programu „Łącząc Europę”.

W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.”

Źródło: saferinternet.pl

W związku z narastającymi negatywnymi zjawiskami na jakie napotykają nasi podopieczni w sieci, pragniemy zwrócić na nie uwagę Rodziców i ich opiekunów. Także my – nauczyciele, prowadzimy szereg działań związanych z propagowaniem wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących ze zwiększonej aktywności dzieci w Internecie.
Nasze działania mają na celu podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci online. Jednak ten cel osiągniemy jedynie poprzez współpracę z środowiskiem domowym naszych uczniów. Nasze podjęte kroki, takie jak: prowadzenie godzin wychowawczych na temat ochrony danych i zagrożeń cyfrowych, pogadanki, apele, akcje informacyjne (ulotki, broszury), konkursy powinny zostać wsparte poprzez opiekunów dzieci. Dzięki wspólnym i jednolitym działaniom jesteśmy w stanie wypracować u naszych podopiecznych realną wiedzę i świadomość na temat funkcjonowania w cyfrowym świecie. Dlatego chcemy pomóc także Państwu w poszerzaniu swojej wiedzy na temat cyberzagrożeń poprzez publikację na naszych stronach poradników i broszur.
Drodzy Rodzicie i Opiekunowie: „Działajmy razem!”

Dzień ochrony danych osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. (źródło: www.uodo.gov.pl)

W związku z tym dr Edyta Bielak -Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowała do wszystkich uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wystąpienie, które zamieszczamy poniżej:

Pani Prezes przygotowała także list otwarty:
Kliknij w obrazek, aby pobrać list.

 

 

 

 

 

IX Edycja „Twoje dane – twoja sprawa”


Nasza szkoła jest uczestnikiem IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa”.
Udział w projekcie wezmą oddziały przedszkolne oraz klasy I-VIII. Dotyczyć on będzie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zjawisk mu towarzyszących np: cyberprzemocy, wykradania danych osobowych, sposobach ich zabezpieczenia.

 

Projekt będzie miał formę warsztatów, pogadanek, dystrybucji ulotek, projekcji filmów edukacyjnych oraz organizacji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28.01.2019), Dnia Bezpiecznego Internetu (06.02.2019) jak również konkursów dot. tej tematyki.

W poprzedniej edycji programu stworzony został blog poświęcony ochronie danych dla uczniów i ich rodziców. Także w tej edycji  publikowane będą na nim inicjatywy w kolejnych etapach projektu oraz praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. www.sp3tdts.blogspot.com

Dalsze informacje pojawiać się będą systematycznie na stronie internetowej szkoły.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Urzędu  Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Program realizowany jest od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Aktywnie po lekcjach…

To w jaki sposób można aktywnie i twórczo spędzić czas po lekcjach w naszej placówce opisano w artykule Miejskiego Serwisu Informacyjnego z dn. 14.06.2018r.
Zachęcamy do udziału w takich zajęciach!

Artykuł można przeczytać na stronie 8 MSI:Klikając na obrazek, można pobrać cały numer MSI 24/2018
(źródło: www.gliwice.eu)

Artykuł można przeczytać także tutaj:

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/w-szkole-po-szkole-czyli-co-robic-w-ostropie-i-wilczym-gardle-po-lekcjach

6 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

źródło: www.saferinternet.pl:

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. […] już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2018 są Facebook oraz Multimediawszkole.pl. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Wyniki konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu – Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

 

26 stycznia odbył się w szkole apel dla klas I-VII. Była to prezentacja na temat ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Podczas tego spotkania oprócz przekazania dzieciom kilku przydatnych i ważnych informacji na temat bezpiecznego postępowania w sieci mieliśmy także okazję ogłosić wyniki konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu – Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Kategoria: Prezentacja multimedialna
I miejsce Katarzyna Hassa Vb

II miejsce Kacper Rak Vb
III miejsce Bartosz Zyga, Kamil Kaczmarek, Antoni Starkman Vb

Wyróżnienie: Lena Czardybon VB, Alicja Różańska Vb

Kategoria: Plakat
I miejsce  Julia Szudarek IVb

I miejsce Bartłomiej Ślązak IVb
II miejsce  Krzysztof Czosnowski, Piotr Czosnowski, Tomasz Palenga IVa
III miejsce  Tomasz Smoter, Kacper Zając IVb

Wyróżnienie: Nicola Malinowska, Magdalena Kozuschek IVB, Mateusz Wojtasik IVb

Kategoria: Praca plastyczna
I miejsce  Dawid Sznura VIIa

I miejsce Aleksandra Bialik, Kamila Stasiowska VIa
II miejsce  Oliwier Łaskawiec IIa
II miejsce Remigiusz Jazłowski, Aleksandra Gruszczyńska, Anna Wysocka,
                 Sabina Strzoda IIIB
III miejsce  Rozalia Skop, Sebastian Copija, Jan Guła, Nicola Olszewska IIIB
III miejsce Bartłomiej Gerhard, Adam Konieczny VIB
III miejsce Maja Augustyniak, Martyna Kłyk VIa

Wyróżnienie:
– Mateusz Piskorz, Dominik Kuwaczka, Arkadiusz Hudziec, Maja Czyżykowska IIIb
– Martyna Markowska, Zuzanna Barczyńska, Hanna Kaiser VIa
– Kamila Kokoszka, Maria Paleta VIa

W galerii prezentujemy wszystkie prace konkursowe – LINK


 

Bezpieczny Internet – Konkurs

W najbliższym czasie czekają nas dwa ważne wydarzenia związane z ochroną danych osobowych oraz bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych
6 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

W naszej szkole prowadzimy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienia rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie: