Wystawa pokonkursowa „Nie taki dziki, jak go malują”

02.12.202 odbyło się podsumowanie X edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Nie taki dziki, jak go malują”. Spośród 113 nadesłanych prac wyłoniono 29 laureatów. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Rudziniec, SP3, a także Radę Rodziców SP3.

Od 3 stycznia do 28 lutego 2022, w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. Kościuszki 17 w Gliwicach, będzie można obejrzeć wystawę pokonkursową nagrodzonych prac. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

WYNIKI KONKURSU ,,Wiersz z okazji 50-lecia Szkoły”

WYNIKI KONKURSU PT. ,,Wiersz z okazji 50-lecia
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

I miejsce – Michał Hauser, Wojciech Kozioł, klasa 8a

II miejsce – Kuba Grzegorczyk, klasa 6a

III miejsce – Jessica Borówka, klasa 7a

WYRÓŻNIENIA:

Kinga Piwowarczyk, klasa 5a

Joanna Kiffer, Urszula Żurawska, klasa 4a

Maksymilian Piwko, klasa 4a

Szymon Pysz, Piotr Piecuch, klasa 8a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT.„GWIAZDA BETLEJEMSKA”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.„GWIAZDA BETLEJEMSKA”
trzecia edycja

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci (przedszkola, zerówki) i młodzieży  szkół podstawowych oraz ich opiekunów: nauczycieli plastyki, katechezy  i wychowawców.
 • Organizatorem konkursu  jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
  im. Arki Bożka w Gliwicach.
 • Cele konkursu:
 • Uwrażliwienie uczniów na ogromne znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia w Piśmie Świętym Nowego Testamentu.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórcze podejście do scen Nowego Testamentu przedstawiających m. in. gwiazdę betlejemską.
 • Zainteresowanie uczniów tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
 • Zainteresowanie różnorodnością technik plastycznych.
 • Wymiana twórczych doświadczeń.
 • Zasady konkursu: technika prac dowolna
 • format prac A3 i A4 (mogą być prace przestrzenne)prace płaskie należy oprawić w passe-partout
 • zgłoszenia udziału nadsyłamy do 20 grudnia 2021 roku na adres e-mail: samorzad.uczniowskiSP3@sp3gliwice.pl
  na odwrocie pracy należy zamieścić informacje: (wypełnione drukowanymi literami)
imię i nazwisko autorawiek  i  klasaadres placówki wraz z numerem telefonu
i adresem e-mail
imię i nazwisko opiekuna
    
 • Etapy konkursu:

I    etap –  wpłynięcie prac

II  etap –  prace komisji, wyłonienie nagrodzonych i wyróżnionych prac

III  etap – wystawa, podczas której nastąpi wręczanie nagród i wyróżnień.

 • Termin nadsyłania prac: 10.01.2022 r. (e-mail: samorzad.uczniowskiSP3@sp3gliwice.pl)

ADRES:

ul. Daszyńskiego 424

44-151 Gliwice – Ostropa

tel. (32) 234 82 21

Do prac dołączamy zgody udziału w konkursie wraz ze zgodami na upowszechnianie wizerunku (wypełniane komputerowo lub drukowanymi literami), załącznik 1 i 2.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW W PRACY TWÓRCZEJ.

Organizatorzy.

Wyniki X edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Nie taki dziki, jak go malują”

Wyniki X edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Nie taki dziki, jak go malują”, zorganizowanego pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Rudziniec
2 grudnia 2021

Klasy 0 – III

I miejsce: Andrea Hapon ZSP13
Op. plastyczny: Barbara Grabiec

II miejsce: Alicja Marchacz SP13
Op. plastyczny: Agnieszka Kupczyk

III miejsce: Jan Pyśniak SP2
Op. plastyczny: Martyna Kokoszka

Wyróżnienie: Emilia Strzeżoń ZSP11
Op. plastyczni: Bożena Bednarska – Zielińska, Ewa Zembik

Wyróżnienie: Adam Korczyński SP13
Op. plastyczny: Agnieszka Kupczyk

Wyróżnienie: Kuba Rojek SP23
Op. plastyczny: Ewa Pasternak

Kwalifikacje do wystawy:

– Paulina Michalik SP13
Op. plastyczny: Agnieszka Kupczyk

– Gabriela Rduch SP13
Op. plastyczny: Agnieszka Kupczyk

Hanna Kołodziej ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

– Karol Sznajder SP13
Op. plastyczny: Agnieszka Kupczyk

– Tymoteusz Jałowiecki SP3
Op. plastyczny: Iwona Jaskuła

Klasy IV – VI

I miejsce: Leon Urbasek ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

II miejsce: Lena Belzyt SP9
Op. plastyczny: Magdalena Ratecka

III miejsce: Natalia Dubełek SP39
Op. plastyczny: Iwona Bogatko

Wyróżnienie: Agata Kluska SP Filomata
Op. plastyczny: Iza Gielnik

Wyróżnienie: Iwona Bijok SP39
Op. plastyczny: Iwona Bogatko

Wyróżnienie: Filip Stach ZSO7
Op. plastyczny: Małgorzata Latos

Kwalifikacje do wystawy:

– Amelia Suchan SP9
Op. plastyczny: Magdalena Ratecka

Hanna Zielińska SP Filomata
Op. plastyczny: Iza Gielnik

– Małgorzata Ajdukiewicz SP9
Op. plastyczny: Magdalena Ratecka

Klasy VII – VIII

I miejsce: Beniamin Kłos ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

II miejsce: Amelia Dubełek SP39
Op. plastyczny: Iwona Bogatko

III miejsce: Julia Cholewa SP12
Op. plastyczny: Lidia Drabikowska

Wyróżnienie: Damian Majnusz ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

Wyróżnienie: Emilia Gawryluk ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

Wyróżnienie: Konrad Wojciechowski ZSO7
Op. plastyczny: Michał Staska

Kwalifikacje do wystawy:

Maja Baran SP12
Op. plastyczny: Lidia Drabikowska

– Bartosz Bubała ZSO7
Op. plastyczny: Bożena Kolus

– Gaja Kalinowska ZSO4
Op. plastyczny: Danuta Jankowska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Nagrody i dyplomy można odbierać od dnia 10 grudnia w placówce organizatora:
SP3, ul. Daszyńskiego 424, 44 – 151 Gliwice.

Gliwice czytają dzieciom – etap szkolny konkursu

W piątek 19.11.2021 odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu „Gliwice czytają dzieciom”.
Laureatami są:
klasy 1-3 – Adam Łechtański
klasy 4-6 – Lena Stachowska
klasy 7-8 – Maciej Polanecki

Uczniowie przechodzą do etapu miejskiego i będą reprezentowali naszą szkołę w miejskim konkursie „Gliwice czytają dzieciom”.

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-4 do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

Ogólne zasady konkursu:
– Przyjmujemy zgłoszenia do 15 listopada (pisemna zgoda na udział)
– Każdy wykonawca biorący udział w Konkursie prezentuje wybraną piosenkę w języku angielskim lub niemieckim
z dowolnym akompaniamentem lub acapella. Dopuszczalna jest własna twórczość (jedna piosenka)
– Prezentowaną piosenkę uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 3 osoby) nagrywa za pomocą telefonu (nagranie video) i przesyła organizatorom konkursu na adres: kopocinska@sp3gliwice.pl dla piosenek anglojęzycznych lub pawliczek@sp3gliwice.pl dla utworów w języku niemieckim. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden utwór
w wybranym przez siebie języku.
Termin przesyłania prac: do 22 listopada 2021 roku.

Regulamin konkursu:

X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nie taki dziki, jak go malują”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach zaprasza uczniów z gliwickich szkół podstawowych i specjalnych do wzięcia udziału w X edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Nie taki dziki, jak go malują”.

W tym roku uczestnicy na formacie A3 wykonują pracę plastyczną technikami płaskimi (malarstwo, rysunek, grafika) na temat: „Jak dziki opiekują się swoim potomstwem ?”. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. Termin składania prac w placówce organizatora (SP3, ul. Daszyńskiego 424, Gliwice) to 30 listopada 2021.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Nadleśnictwo Rudziniec.

Od 3 stycznia 2022 w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. Kościuszki 17 w Gliwicach, będzie można obejrzeć wystawę pokonkursową nagrodzonych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Organizatorzy

Konkurs

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w ramach Kampanii „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”

zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!

Do wygrania atrakcyjne nagrody! Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie i wykorzystane jako ilustracje w kalendarzu OPS w Gliwicach.

Cele konkursu:

· propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,

· afirmowanie prawidłowych zachowań społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości,

· eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w ro-dzinie,

· uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stoso-wania przemocy.

Kategorie wiekowe:

a. klasy I – III szkoły podstawowej,

b. klasy IV – VI szkoły podstawowej,

c. klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

PRACA KONKURSOWA

1. Konkurs plastyczny ma na celu propagować ideę przeciwdziałania przemocy i afir-mować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości, zatem praca konkursowa nie może przedstawiać aktów przemocy.

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki;

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się w Regulaminie dostępnym w szkole. Zapraszamy do zabawy.

Termin oddawania prac w szkole: do 10.11.2021 r.

Samodzielne przesłanie do organizatora: do 17.11.2021 r.

Koordynator: Marta Lewandowska

Regulamin konkursu ,,NORWID W KOMIKSIE”

Regulamin konkursu: 

 1. Organizatorem konkursu pt. NORWID W KOMIKSIE są nauczyciele języka polskiego oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach. 
 1. Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VIII. 
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu dot. życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida

(Wykorzystać można dwa utwory: poemat ,,Fortepian Chopina” i wiersz ,,Moja piosnka [II]”. Biografia poety dostępna jest na stronach internetowych, m.in. https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-kamil-norwid Zachęcamy do przeczytania.) 

 1. Treść komiksu powinna być zgodna z tematyką komiksu. 
 1. Zasady konkursu: 
 • Prace wykonujemy JEDNOSTRONNIE na białych kartkach z bloku technicznego. 
 • Format: A3 – maksymalnie 2 strony. 
 • Scen w komiksie: od 6 do 12. 
 • Każda scena oprócz rysunku opatrzona powinna być minimum dwoma dymkami,  
 • w których umieszczamy wypowiedzi bohaterów. 
 • W co drugiej scenie –  na dole – powinna znaleźć się wypowiedź narratora. 
 • Forma komiksu dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. 
 • Komiks musi być podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne i estetyczne wykonanie komiksu. 
 1. Prace nie mogą być wcześniej publikowane bądź nagradzane. 
 1. Nagrodzone i wyróżnione komiksy zostaną zaprezentowane uczniom naszej szkoły oraz opublikowane w gazetce KURIER SZKOLNY. 
 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy. 
 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 roku. 

                                                                                                                                      Organizatorzy