Dla Ukrainy

Szanowni Państwo!
W związku z napływającą do Gliwic coraz większą liczbą uchodźców oraz potrzebą
zapewnienia im podstawowych artykułów potrzebnych do funkcjonowania, na prośbę
przewodniczącego zespołu ds. potrzeb uchodźców Pana Tomasza Koszeli, zwracamy
się z prośbą do Państwa o zorganizowanie w przedszkolach i szkołach zbiórki wyznaczonych
artykułów, które będą docelowo wydawane uchodźcom w punkcie Miejskiej Zbiórki Darów
zlokalizowanym w Arenie Gliwice.
Termin rozpoczęcia zbiórki pierwszych darów: 14-25 marca br.
Produkty zbierane w ramach pierwszej tury prowadzonej akcji:

  • kawa,
  • herbata,
  • dania instant.
    Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję.
    Artykuły proszę przynosić do sali 007.
    Samorząd Uczniowski

Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję.

Samorząd Uczniowski
Wolontariat przy SP3