III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT.„GWIAZDA BETLEJEMSKA”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.„GWIAZDA BETLEJEMSKA”
trzecia edycja

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci (przedszkola, zerówki) i młodzieży  szkół podstawowych oraz ich opiekunów: nauczycieli plastyki, katechezy  i wychowawców.
 • Organizatorem konkursu  jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
  im. Arki Bożka w Gliwicach.
 • Cele konkursu:
 • Uwrażliwienie uczniów na ogromne znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia w Piśmie Świętym Nowego Testamentu.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórcze podejście do scen Nowego Testamentu przedstawiających m. in. gwiazdę betlejemską.
 • Zainteresowanie uczniów tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
 • Zainteresowanie różnorodnością technik plastycznych.
 • Wymiana twórczych doświadczeń.
 • Zasady konkursu: technika prac dowolna
 • format prac A3 i A4 (mogą być prace przestrzenne)prace płaskie należy oprawić w passe-partout
 • zgłoszenia udziału nadsyłamy do 20 grudnia 2021 roku na adres e-mail: samorzad.uczniowskiSP3@sp3gliwice.pl
  na odwrocie pracy należy zamieścić informacje: (wypełnione drukowanymi literami)
imię i nazwisko autorawiek  i  klasaadres placówki wraz z numerem telefonu
i adresem e-mail
imię i nazwisko opiekuna
    
 • Etapy konkursu:

I    etap –  wpłynięcie prac

II  etap –  prace komisji, wyłonienie nagrodzonych i wyróżnionych prac

III  etap – wystawa, podczas której nastąpi wręczanie nagród i wyróżnień.

 • Termin nadsyłania prac: 10.01.2022 r. (e-mail: samorzad.uczniowskiSP3@sp3gliwice.pl)

ADRES:

ul. Daszyńskiego 424

44-151 Gliwice – Ostropa

tel. (32) 234 82 21

Do prac dołączamy zgody udziału w konkursie wraz ze zgodami na upowszechnianie wizerunku (wypełniane komputerowo lub drukowanymi literami), załącznik 1 i 2.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW W PRACY TWÓRCZEJ.

Organizatorzy.