Informacja dot. obiadów

Intendent szkoły informuje:


Od 1 września 2018 r. pojedyncze obiady nie będą sprzedawane w szkole.
Rodzic deklaruje się z początkiem miesiąca płacąc z góry za obiady we wskazane dni.
Wszelkie zmiany zgłaszane przez Rodziców będą uwzględniane na podstawie deklaracji w kolejnym miesiącu.


Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną – pobierz