KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Arki Bożka informuje o zawieszeniu zajęć w oddziałach przedszkolnych od 06.05.2020 do 15.05.2020 r. na wniosek dyrektora szkoły, za zgodą organu prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)