Konkurs recytatorsko-plastyczny

UWAGA!

SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKO – PLASTYCZNY
O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY

Konkurs zatytułowany jest: „Motyw zimy w poezji”

Warunki uczestnictwa w części recytatorskiej:

 • konkurs odbędzie się 28 listopada 2019 roku
 • będzie przebiegał w trzech etapach:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII
 • uczestnicy przygotowują recytację utworu poetyckiego na podany temat; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
 • zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie
  u pani Katarzyny Kenig – Machejek lub u pani Magdaleny Piwowarczyk do 25.11. 2019 r.
 • podczas zgłoszenia należy dostarczyć kserokopię wybranego utworu!

Zachęcamy do udziału!

Warunki uczestnictwa w części plastycznej:

„MOTYW ZIMY W LITERATURZE”

 • uczestnicy wykonują ilustrację do wybranego wiersza (lub fragmentu prozy) o tematyce zimowej
 • technika: dowolna, płaska
 • format: A4 dla klas 0-III, A3 dla klas IV-VIII
 • termin składania prac: do 26 listopada 2019r.
 • na odwrocie ilustracji należy umieścić dane o uczniu:
 • imię, nazwisko, klasa!
 • do ilustracji należy dołączyć kopię wiersza lub kopię fragmentu prozy (z podanym imieniem i nazwiskiem autora utworu)!
 • nieopisane i niepełne prace nie będą podlegały ocenie.
 • Ilustracje należy składać u pani Dominiki Mandrak – Schlifki.
 • Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w jednej części konkursu lub dwóch.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody.
Zapraszamy do udziału!!!