KONKURS „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

KONKURS ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA
SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”


TEMATY PRAC:
1. KTO TY JESTEŚ? ŚLĄZAK MAŁY
    Śląska tradycja w oczach najmłodszego pokolenia.

2. CZEGO INNI O NAS NIE WIEDZĄ?
Prezentacja cech wychodzących poza stereotyp Ślązaka. 

3. FENOMEN WIELOKULTUROWOŚCI I WIELOJĘZYCZNOŚCI ŚLĄSKIEGO
POGRANICZA
– zagrożenie czy szansa we współczesnym świecie? 

4. ŚLĄSK RODZINĄ STOI
    Rola rodziny w tradycji śląskiej.

5.„MOŻNA BYĆ ŚLĄZAKIEM NA MOCY MIEJSCA URODZENIA.
MOŻNA SIĘ URODZIĆ NA  ŚLĄSKU I NIE BYĆ NIM ANI TROCHĘ”
    Czynniki kształtujące śląską tożsamość. 

6.JESTEŚMY ŚWIADKAMI NIEZWYKŁYCH CZASÓW
Kronika współczesnego Śląska – wydarzenia i miejsca zmieniające oblicze tej ziemi. 


 

REGULAMIN:

 1. Termin oddania prac: do 20.11.2015 r. u Pani Gabrieli Pawliczek 
  lub Pani Małgorzaty Ginko.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas III  – VI
 3. Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, makiety, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania).
 4. Prace multimedialne, albumy, prace literackie oraz komiksy mogą być wykonywane w językach:  polskim, śląskim lub niemieckim.
 5. Prace należy wykonywać indywidualnie.
 6. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy.
  Prace nie mogą być powielanym szablonem.
 7. Prace oceniane będą w kategoriach zróżnicowanych ze względu na:
  a) technikę wykonania, b) grupę wiekową– 6 – 9 lat, 10 – 12, 13 – 15 lat.
 8. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 8 grudnia 2015 r.
  Wyniki zostaną ogłoszone do 11 grudnia na stronie internetowej szkoły.
  O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Finałowa gala odbędzie się 17 grudnia 2015 r. w ZSO 12 w Gliwicach.

Dodatkowych informacji udzielają: Pani Gabriela Pawliczek i Pani Małgorzata Ginko.
Możliwość omówienia tematu pracy w środy od godz. 14.15 w sali nr. 106 (9). 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


PEŁNY REGULAMIN
Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach