Konkurs z j.niem – Austria godna zobaczenia

Konkurs Języka Niemieckiego
ÖSTERREICH IST SEHENSWERT !
Austria godna zobaczenia!

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest rozwijanie wiadomości kulturoznawczych o Austrii.

 • Zadaniem uczestników będzie stworzenie kartki z przewodnika dla turystów
   w formacie A2, na której przedstawione zostaną informacje zachęcające do odwiedzenia konkretnego regionu Austrii (miasto, kraj związkowy, itp.)
 • Prace konkursowe należy wykonać w parach .
 • Do wykonania pracy konkursowej można zastosować różne techniki, materiały (kolorowe gazety, fotografie, rysunek, itp.).
 • Każda szkoła może wysłać do konkursu po 4 prace .
 • Oceniane będą: pomysł, oryginalność, zgodność z tematem konkursu oraz krótkie informacje w j. niemieckim zachęcające do odwiedzenia prezentowanego regionu Austrii, które mają znajdować się na kartce z przewodnika.
 • Nagrodzone prace nie podlegają zwrotowi, urozmaicą wystawę podczas
  Dnia Austriackiego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich, który odbędzie się 27.11.2015r. Pozostałe prace można odebrać po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród.
 • Wykonane i podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć do 20.11.2015r.
  do Pani Gabrieli Pawliczek lub Pani Małgorzaty Ginko.

  Konsultacje dot. udziału w konkursie – w środy od godz. 14.15 w sali nr 106 (9).
 • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 27.11.2015r. podczas obchodów Dnia Austriackiego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach oraz na stronie internetowej szkoły.
  images (2)