Mamo, tato, dalej idę sam…

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor szkoły wprowadziła zasady przebywania
na terenie szkoły, czyli „Strefę ucznia”
oraz „Strefę rodzica”.

 

 

 

Zgodnie z tym, prosimy Państwa o przestrzeganie poniższych zasad:
– pozostanie w holu szkoły (w „strefie rodzica” ) podczas odprowadzania
i odbierania dzieci.
– niewchodzenie na I i II piętro („strefa ucznia”).
– niezaglądanie do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć.
– pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia każdego,
kto znajduje się na korytarzu w czasie zajęć lekcyjnych.
– poruszanie się po terenie szkoły możliwe jest, jeśli ma to na celu skontaktowanie się
np.: z dyrekcją/wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem/psychologiem/sekretarzem
lub intendentem szkoły.

Dziękujemy!