Nowe dokumenty – praca szkoły

W zakładce Dokumenty udostępniono nowe dokumenty dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020:

Znaleźć tam można także aktualne informacje na temat: pracy świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki szkolnej jak również statut szkoły, program wychowawczo – profilaktyczny oraz zestaw podręczników.