O szkole

NASZA OFERTA

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, pomagamy wszystkim uczniom
w rozwoju ich talentów, odkrywamy mocne strony każdego dziecka, doceniamy ich możliwości. Nasza oferta obejmuje:

 • kameralne zespoły klasowe
 • Oddział Przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich
 • prowadzenie klas integracyjnych
 • intensywną naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej (3h /tydzień) i angielskiego ( 2h/tydzień) od klasy „0”
 • zajęcia komputerowe od najmłodszych klas w doskonale wyposażonych     pracowniach
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • opiekę świetlicową dla dzieci klas I-VI( 6.45-16.30)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich
 • zapewnienie bezpłatnego dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych
 • gabinet higieny szkolnej oraz dyżury pielęgniarki dyplomowanej

Zapewniamy:

 • Sale lekcyjne dla najmłodszych, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci 5,6,7-letnich
 • Gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce z Funduszu Europejskiego
 • Pracownie komputerowe MC Macintosh i MS Windows
 • Salę zabaw dla najmłodszych z basenem suchym (kulkowym)
 • Salę Integracji Sensorycznej do terapii indywidualnej i grupowej
 • Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne dla klas IV-VI
 • Bibliotekę multimedialną
 • Jadalnię-obiady przygotowywane na miejscu, menu dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci
 • Zaplecze sportowe
 • Teren szkoły otoczony zielenią, ogrodzony, z dala od ulicy
 • Salę gimnastyczną
 • Boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, nowoczesny plac zabaw, piaskownicę

Współpracujemy z:
Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców
Biblioteką Miejską
Caritas
Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Radą Osiedlową „Ostropa”

Oto prezentacja naszych pracowni komputerowych zakupionych
z Europejskiego Funduszu Społecznego: