SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO – PLASTYCZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKO – PLASTYCZNEGO O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY

Regulamin części recytatorskiej:

· konkurs odbędzie się 28 października 2021 roku

· będzie przebiegał w trzech etapach:

1. klasy I-III

Temat: „Ekologia w poezji” (utwory o tematyce ekologicznej)

2. klasy IV-VI

Temat: „Ekologia w poezji” (utwory o tematyce ekologicznej)

3. klasy VII-VIII

Temat: „Twórczość Cypriana Kamila Norwida”

· uczestnicy przygotowują recytację utworu poetyckiego na podany temat; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

· komisja będzie przyznawać punkty za: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny

· zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie u pani Magdaleny Piwowarczyk lub u pani Katarzyny Kenig – Machejek do 25.10.2021 r.

· podczas zgłoszenia należy dostarczyć kserokopię wybranego utworu!

Regulamin części plastycznej:

Konkurs dotyczy 2 kategorii wiekowych:

1. Klasy 0 – III wykonują pracę plastyczną do fragmentu wiersza lub prozy o tematyce ekologii (np. ochronie łąki, wody, pola, lasu, …). Format: A4, techniki płaskie: malowanie, rysowanie, odbijanie (farbą, tuszem). Z tyłu pracy należy umieścić fragment wiersza/prozy z imieniem i nazwiskiem autora utworu.

2. Klasy IV – VIII wykonują portret malarza i poety Cypriana Kamila Norwida. Format: A4, techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika, dopuszczalne są prace wykonane na komputerze i wydrukowane.

Każda praca z tyłu musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa Ucznia.

Termin składania prac: 25.10 (poniedziałek) u pani Dominiki Mandrak – Schlifki.

Na zwycięzców czekają nagrody

Zachęcamy do udziału!

Projekt „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu będziemy uczestniczyć w następujących wydarzeniach:

· pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”;

· „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych;

· „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacko – plastyczny;

· prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN;

· cykl wykładów dla nauczycieli: „Odkrywamy historię „SOLIDARNOŚCI”;

· udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe.

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 1.X. 2021 w naszej szkole obchodziliśmy XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na lekcjach matematyki uczniowie klasy 4 a i 4 b zmagali się z rozwiązywaniem różnych zadań i quizów dotyczących tabliczki mnożenia. Każdy w nagrodę otrzymał odznakę „Ekspert tabliczki mnożenia”. Relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na zdjęciach.  Nauczyciel matematyki,
Joanna Kowalska

Dzień Chłopaka w 4b

W dniu 30 września 2021 w klasie 4b obchodziliśmy super Dzień Chłopaka. Była pizza, słodkości, zabawy na świeżym powietrzu i dużo uśmiechu. Wszyscy najedzeni i zadowoleni świętowaliśmy święto naszych chłopców. Wszystkim Chłopakom i Panom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 

Bezpieczeństwo na drodze – to temat dzisiejszego spotkania klas 1-3

Uczniowie klas I – III wzięli dziś udział
w spotkaniu prowadzonym przez pracowników Policji, którego celem było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na drodze, znaczeniu noszenia odblasków, kontaktu z obcym oraz reguł kulturalnego zachowania.
Podczas pogadanki uczniowie mieli okazję obejrzeć policyjny radiowóz, co było dla nich bardzo ciekawym przeżyciem.