Powitanie wiosny

21 marca tradycyjnie powitaliśmy wiosnę. Pożegnaliśmy też zimę, której symbolem jest Marzanna i przywitaliśmy wiosnę zielonym gaikiem.