Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 połączone z przystąpieniem do akcji „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.
W ramach tej akcji dzieci, młodzież oraz osoby starsze wywodzące się z pokolenia Dzieci Wojny wspólnie uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego.