Wycieczki klas drugich

Wycieczka do lasu klas 2a i 2b – 14.09.201 – obserwacja drzew
i zwierząt
Udział klasy 2a w projekcie edukacyjnym organizowanym przez MDK Gliwice pt.: „Spotkanie z kulturą ludową – Śląsk czarny i zielony”.