Z życia klasy 3b

„Mały muzealnik” – spotkanie trzecie