Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

ZASADY REKRUTACJI DO
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
_______________________________________________________________________

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

Rozpoczyna się  nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

W naszej szkole planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich w tym oddziału integracyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:
 w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2011-2009);
–  dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:
www.gliwice.formico.pl

Od 17 marca (godz.9.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się 
z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić i wydrukować
wniosek o przyjęcie dziecka.
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć tylko w jednej
placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 UWAGA! 

Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 3 kwietnia 2014 r.
(do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

 Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem:

Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Zasady rekrutacji