CleanUp the World – Sprzątanie Świata 2016

SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej:
„CleanUp the World – Sprzątanie Świata 2016” 
zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w VII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.

Nasza szkoła zgłosiła się do  ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte i uszkodzone telefony zostaną przekazane
do profesjonalnego recyklingu a wszystkie szkoły otrzymają nagrody

Do 18 listopada 2016 r. np. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Telefony prosimy przekazywać opiekunom SU:
Pani J. Kowalskiej, D. Mandak-Schlifce, M. Strączek

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

bez-tytulu