Fotografie przedstawione poniżej zostały zgłoszone
do Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
pt. Mój przyjaciel PIES