Laureaci wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego

Serdecznie gratulacje dla dwojga naszych uczniów – laureatów
II Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Językowego
„Odkrycia naukowe w moim życiu. Scientific inventions in my life.
Die Entdeckungen in meinem Leben.”
,
którego organizatorem był
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

W kategorii klas I-III

miejsce II: Ignacy Chomacki

W kategorii klas VII-VIII

miejsce I: Lena Stachowska