Akcja SU – część 2. Podsumowanie

W piątek zakończyliśmy akcję „Tydzień świadomości o niepełnosprawności”. Przedszkole oraz uczniowie szkoły poprzez różne doświadczenia mieli okazję poznać świat osób niewidomych, dowiedzieć się czym jest choroba przewlekła, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, epilepsja. Starsze klasy uczestniczyły w instruktażu postępowania w przypadku ataku padaczki. Podsumowaniem akcji był quiz dotyczący nabytej wiedzy. Zakończenie akcji odbyło się tradycyjnym już, symbolicznym zdjęciem w niebieskich koszulkach jako znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. 

W myśl słów Marii Grzegorzewskiej „Nie ma kaleki, jest człowiek” dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję! Jesteście wspaniali J 

Samorząd Uczniowski