Informacja do rodziców

Szanowni Rodzice,

            Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 informuje,
że od soboty 27.04.2019 strajk nauczycieli naszej szkoły zostaje zawieszony.

Zapraszamy wszystkich uczniów i dzieci z grup przedszkolnych na zajęcia zgodnie
z planem od poniedziałku 29.04.2019 roku.

Z poważaniem

Wicedyrektor SP 3

Aleksandra Michalska

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Dyrektor SP 3 informuje, że w piątek 26.04.2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla 45 uczniów szkoły podstawowej, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych.
(obowiązuje kolejność przyjścia do świetlicy szkolnej).

Obecnie  oddział przedszkolny jest zamknięty, planujemy uruchomienie dyżuru opiekuńczego od poniedziałku.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach poprzez stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP 3

Iwona Drozd

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Dyrektor SP 3 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informuje, że w środę 24.04.2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla 45 uczniów szkoły podstawowej, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych ( obowiązuje kolejność przyjścia do świetlicy szkolnej).

Obecnie  nie udało się jeszcze zorganizować zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach poprzez stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP 3

Iwona Drozd

Informacja – nabór do oddziałów przedszkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkolnym w dniu 16.04.2019 roku o godzinie 9.00. Ze względu na odbywające się w szkole egzaminy ósmoklasistów prosimy o zachowanie ciszy na terenie obiektu lub w miarę możliwości wejście na teren budynku dopiero po godz 13.00.

Z poważaniem

Iwona Drozd – dyrektor szkoły

Informacja dla rodziców – strajk nauczycieli

Informuję, że rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu j.w., a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.

„rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko”.

W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM „o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.”