Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci.  Instytucje i placówki zostały zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich od 15 lutego 2024 r. 

W związku z tym w naszej placówce przystąpiliśmy do utworzenia Polityki Ochrony Dzieci. Dokument ten zawiera informacje dotyczące:

  • Zasad zatrudnienia pracowników
  • Zasad bezpiecznego kontaktu dziecko – dorosły i dziecko – dziecko
  • Rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
  • Procedur interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 
  • Zasad ochrony wizerunku dziecka 
  • Zasad dostępu dzieci do internetu
  • Zasad monitorowania stosowania Polityki.

Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci dowiedziały się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie, aby miały stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Aby ten cel zrealizować, bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w szkole lub w rodzinie. Ogromne znaczenie ma współpraca z Państwem, jako rodzicami/opiekunami prawnymi. Jesteśmy przekonani, że każdy rodzic/ opiekun prawny powinien wiedzieć jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Pełna treść Polityki Ochrony Dzieci została umieszczona na stronie www szkoły i fanpage Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Dla naszych uczniów i przedszkolaków przygotowaliśmy również infografiki, które w przystępny sposób przybliżają im tę tematykę.

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 – link do witryny kandydata

Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024. Poniżej zamieszczamy także dokumenty, które należy wypełnić i złożyć w celu przyjęcia do placówki.

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

11 listopada

11 Listopada to szczególne święto dla wszystkich Polaków. W tym dniu obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniające odzyskanie przez nasz kraj wolności po 123 latach niewoli. To właśnie w tym dniu w 1918 roku Józef Piłsudski został mianowany naczelnym dowódcą Polski.

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi obecnie jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Informacje na temat tego ważnego dnia:

– Niepodległość Polski Rada Regencyjna ogłosiła nie 11 listopada, a 7 października 1918 r.

– 11 listopada 1918 r. zakończyła się I Wojna Światowa

– tego dnia rozpadła się Monarchia Austro- Węgierska.

Quiz na Narodowe Święto Niepodległości – Test (wordwall.net)

11 listopada 2022 – Quiz (wordwall.net)

Quiz na Narodowe Święto Niepodległości – Test (wordwall.net)