Bezpieczeństwo na drodze – to temat dzisiejszego spotkania klas 1-3

Uczniowie klas I – III wzięli dziś udział
w spotkaniu prowadzonym przez pracowników Policji, którego celem było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na drodze, znaczeniu noszenia odblasków, kontaktu z obcym oraz reguł kulturalnego zachowania.
Podczas pogadanki uczniowie mieli okazję obejrzeć policyjny radiowóz, co było dla nich bardzo ciekawym przeżyciem.