Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci.  Instytucje i placówki zostały zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich od 15 lutego 2024 r. 

W związku z tym w naszej placówce przystąpiliśmy do utworzenia Polityki Ochrony Dzieci. Dokument ten zawiera informacje dotyczące:

  • Zasad zatrudnienia pracowników
  • Zasad bezpiecznego kontaktu dziecko – dorosły i dziecko – dziecko
  • Rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
  • Procedur interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 
  • Zasad ochrony wizerunku dziecka 
  • Zasad dostępu dzieci do internetu
  • Zasad monitorowania stosowania Polityki.

Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci dowiedziały się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie, aby miały stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Aby ten cel zrealizować, bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w szkole lub w rodzinie. Ogromne znaczenie ma współpraca z Państwem, jako rodzicami/opiekunami prawnymi. Jesteśmy przekonani, że każdy rodzic/ opiekun prawny powinien wiedzieć jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Pełna treść Polityki Ochrony Dzieci została umieszczona na stronie www szkoły i fanpage Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Dla naszych uczniów i przedszkolaków przygotowaliśmy również infografiki, które w przystępny sposób przybliżają im tę tematykę.

Rekrutacja do oddz. przedszkolnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PM-91,72l2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 stycznia 2024 r,
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych.