Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Informacja ze strony Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 | Gliwice

Uwaga ósmoklasiści,
15 maja ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Wszelkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie: https://slaskie.edu.com.pl  wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest wspomagana elektronicznie.
Adres strony – https://slaskie.edu.com.pl – to również adres, przez który odbywa się logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

  1. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Rekrutacja będzie prowadzona do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich branżowych szkół I st.
     
  2. Informacje dotyczące oddziałów, do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o specyfice otwieranych oddziałów oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
     
  3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez śląskiego kuratora oświaty. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Na stronie Nabór Szkoły ponadpodstawowe Śląskie – Aktualności systemowe (edu.com.pl) można znaleźć również przydatny poradnik video oraz instrukcję PDF, w której krok po kroku opisano proces rekrutacji w systemie VULCAN.


Wojewódzki Konkurs Poetycko-Plastyczny „Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni…”

Wojewódzki Konkurs Poetycko-Plastyczny „Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni…” dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz Ponadpodstawowych Województwa Śląskiego. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej i odbędzie się pod honorowym patronatem Fundacji im. Wisławy Szymborskiej. Przewodniczącymi jury będą: Wioletta Grzegorzewska – poetka, pisarka i tłumaczka, mieszkająca na stałe w Wielkiej Brytanii, oraz Anita Grobelak – animatorka kultury, artysta plastyk.
Konkurs polega na napisaniu utworu poetyckiego i/lub wykonaniu pracy plastycznej w technice kolaż zainspirowanych życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej. Przeznaczony jest dla uczniów kl. VI-VIII oraz dla młodzieży szkół średnich. Zarówno utwory poetyckie, jak i kolaże będą oceniane w tych dwóch kategoriach wiekowych.
PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 12 MAJA!!!
Szczegółowe informacje  podane są w regulaminie konkursu.

Konkurs „Barwy Narodowe”

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3  im. Arki Bożka w Gliwicach zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym pt. „ Barwy Narodowe”, zorganizowanego z okazji obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3-go Maja.

Konkurs  rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia 2023 roku.
Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu flagi narodowej Polski lub barw narodowych w różnej ciekawej  scenerii.
Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skorzak@sp3gliwice.pl  z dopiskiem „3 Maj” w terminie od 17 do 30.04.2023 r. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi załącznik nr 1, dostępnym poniżej:

(Nie)widzialni

„Pozory mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni! Tym hasłem rozpoczynamy projekt „(Nie)widzialni”, mający na celu zwiększanie świadomości nt. niewidocznych niepełnosprawności. Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana np. chorobą (np. stwardnienie rozsiane, cukrzyca), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzm), przebiegiem leczenia (np. leczenie onkologiczne), wypadkami (np. proteza nogi, niewidoczna pod ubraniem). Choć jest trudna do zauważenia, często wpływa znacząco na życie osób, które jej doświadczają. Czy wiesz, że:
🔹 W Polsce mieszka nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami
🔹 Duża część z nich to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami.
🔹 Na całym świecie żyje blisko miliard (!) osób z tym rodzajem niepełnosprawności.
Osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami są często traktowane z niezrozumieniem lub niedowierzaniem, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Dlatego też zamysłem naszego projektu jest, by jego uczestnik otrzymał wsparcie, którego potrzebuje, kiedy nosi symbol (emblemat) „(Nie)widzialnych”, niezależnie od sytuacji (miejsca), w jakiej się znajduje, a jednocześnie: by odbywało się to dyskretnie i w sposób niestygmatyzujący.”

Tekst ze strony Facebook – Niewidzialni.org.pl | Gdynia | Facebook