Zestaw podręczników na rok szkolny 2024/2025

Zestaw podręczników stosowanych w szkole na rok szkolny 2024/2025 znajduje się w zakładce Dokumenty.

 • religii (kl. 0 – 8)
 • materiały dydaktyczne do języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego
  (klasy 1 – 6).

Pozostałe podręczniki finansowane są przez rząd i uczniowie otrzymują je w szkole.

Wykaz podręczników z religii i j. mniejszości narodowej, które nie są objęte dotacją MEN:

„Piątka dla Hospicjum – support dla wyprawy” 

Rolki, deskorolki, hulajnogi i rowery – 7 kółek/ 700 metrów/ 70 kółek… kto ile daje radę, tyle kręcimy. A cel jest jeden: zrzutka.pl/m2zvft

# Kręcimy kilometry dla gliwickiego hospicjum Wyprawa Gliwice – Białystok

Fanpage akcji:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082873495483

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci.  Instytucje i placówki zostały zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich od 15 lutego 2024 r. 

W związku z tym w naszej placówce przystąpiliśmy do utworzenia Polityki Ochrony Dzieci. Dokument ten zawiera informacje dotyczące:

 • Zasad zatrudnienia pracowników
 • Zasad bezpiecznego kontaktu dziecko – dorosły i dziecko – dziecko
 • Rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
 • Procedur interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 
 • Zasad ochrony wizerunku dziecka 
 • Zasad dostępu dzieci do internetu
 • Zasad monitorowania stosowania Polityki.

Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci dowiedziały się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie, aby miały stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Aby ten cel zrealizować, bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w szkole lub w rodzinie. Ogromne znaczenie ma współpraca z Państwem, jako rodzicami/opiekunami prawnymi. Jesteśmy przekonani, że każdy rodzic/ opiekun prawny powinien wiedzieć jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Pełna treść Polityki Ochrony Dzieci została umieszczona na stronie www szkoły i fanpage Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Dla naszych uczniów i przedszkolaków przygotowaliśmy również infografiki, które w przystępny sposób przybliżają im tę tematykę.