Wystawy STAN WOJENNY 1981-83 oraz KOPALNIA STRAJKUJE w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” w Szkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach wydrukowano i zaprezentowano uczniom wystawę przygotowaną przez
IPN STAN WOJENNY 1981 -83 oraz wystawę przygotowaną przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności KOPALNIA STRAJKUJE „STRAJK
I PACYFIKACJA KOPALNI „WUJEK” 13 – 16 GRUDNIA.

„Nie zabierajcie mamy” – realizacja projektu: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

W dniach od 19.10.2021 do 20.10.2021 uczniowie klas VII – VIII obejrzeli film dokumentalny pt. „Nie zabierajcie mamy”, który był częścią projektu: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”.

Dokument miał  na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych
i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Bazując na relacjach ofiar, uczniowie poddali analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Udział w wykładach

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach wzięli udział w dwóch wykładach zorganizowanych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Projekt „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu będziemy uczestniczyć w następujących wydarzeniach:

· pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”;

· „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych;

· „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacko – plastyczny;

· prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN;

· cykl wykładów dla nauczycieli: „Odkrywamy historię „SOLIDARNOŚCI”;

· udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe.