SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji “SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW 2”, która polega na przekazywaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz naszej szkoły. Talenciaki odbierają klienci sieci Lidl w zamian za dokonywane zakupy. Szkoła będzie mogła je zamienić na sprzęt sportowy, elektroniczny lub pomoce dydaktyczne. Talenciaki można samodzielnie zarejestrować poprzez zeskanowanie kodu QR lub wrzucić do specjalnego pudełka znajdującego się na terenie szkoły. 

Szczegóły akcji znajdują się na stronie www.lidl.pl/Szkoly   

Akcja trwa od 01.09.2023 r. do 5.11.2023 r

Katarzyna Przybyła-Kozielska
z ramienia Samorządu Uczniowskiego SP3 

Przystąpienie szkoły do projektu „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła włączyła się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego Szkoła Patriotów organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem podejmowanych przez nas działań będzie kształtowanie postaw patriotycznych naszych uczniów poprzez przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach. 

Miejscem pamięci, które wybraliśmy jest Blechhammer –  największy z podobozów Auschwitz znajdujący się w Sławięcicach koło Blachowni Śląskiej, obok fabryki paliw syntetycznych koncernu Oberschlesische Hydrierwerke A.G. Powstał w kwietniu 1944 r. poprzez przejęcie przez komendanturę Auschwitz obozu pracy przymusowej dla Żydów Organizacji Schmelt. Obóz obejmował 25 baraków drewnianych: mieszkalnych, magazynów, kuchni, umywalni, itp., otoczonych murem z płyt betonowych zwieńczonym drutem kolczastym pod napięciem. Działało też tam małe krematorium. Więźniowie pracowali przy rozbudowie zakładu: kopaniu fundamentów, budowie dróg i schronów przeciwlotniczych.
Po amerykańskich bombardowaniach Blachowni od czerwca 1944 r. wysyłano też doraźnie komanda więźniów do odszukiwania i unieszkodliwiania niewybuchów. Ogółem w obozie zginęło prawie 200 więźniów, przypuszczalnie kilkuset kolejnych w wyniku selekcji odesłano do Birkenau. Maksymalny stan obóz osiągnął w styczniu 1945 r.: prawie 4 tys. mężczyzn i 160 kobiet. W trakcie pieszej ewakuacji więźniów do obozu Gross‑Rosen esesmani zastrzelili ok. 800 z nich. Na krótko przed wyzwoleniem Blechhammer przez żołnierzy sowieckich esesmani podpalili, ostrzelali i obrzucili granatami obozowe baraki, w których znajdowali się pozostawieni tam chorzy więźniowie. Tylko część z nich przeżyła.  

Szkolnym koordynatorem projektu został Pan Sebastian Starzyk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024 – pobierz

Zestaw podręczników znajduje się także w zakładce Dokumenty.

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i materiały dydaktyczne do języka mniejszości narodowej. Pozostałe podręczniki finansowane są przez rząd i uczniowie otrzymują je w szkole.