Dofinansowanie do podręczników – zmiany

Szanowni Państwo,
Oto nowe informacje dotyczące zmian kryteriów dochodowych:” Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. -351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło natomiast 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.”
Obecnie istnieje także możliwość ubiegania się o wyprawkę dla osób w trudnej sytuacji życiowej.Termin zgłaszania do 30.08.2012