DOKUMENTY


Dokumenty szkoły:

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – najnowsza wersja 3 
Statut Szkoły
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania i wynajmu sali gimnastycznej
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wnioski ogólne:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka (dziecko z rejonu)
Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka (dziecko spoza rejonu)
Wniosek o wydanie legitymacji

REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO 2024/2025
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PM-91,72l2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 stycznia 2024 r

Organizacja roku szkolnego 2023/2024:


Harmonogram pracy szkoły 2023/2024: strona 1   strona 2

Roczny Plan Pracy Szkoły 2023/2024


Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024:
Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i materiały dydaktyczne do języka mniejszości narodowej. Pozostałe podręczniki finansowane są przez rząd i uczniowie otrzymują je w szkole.


Świetlica szkolna:

Stołówka szkolna:
Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną 2023/2024
Regulamin stołówki szkolnej


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:


J. mniejszości narodowej – niemiecki:

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury

Inne:
Raport z ewaluacji zewnętrznej

Podstawa programowa:


Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasy 1 – 3
 
 

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasy 4 – 8 


Kryteria oceniania klasa 4 – j. mniejszości – j. niemiecki
Kryteria oceniania klasa 5 – j. mniejszości – j. niemiecki/HiK
Kryteria oceniania klasa 6 – j. mniejszości – j. niemiecki/HiK

Kryteria oceniania klasa 7 – j. obcy – j. niemiecki
Kryteria oceniania klasa 8 – j. obcy – j. niemiecki