Dokumenty

DOKUMENTY


Dokumenty szkoły:
Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – najnowsza wersja 3 
 
 


Organizacja roku szkolnego 2022/2023:
 
Harmonogram pracy szkoły 2022/2023:
strona 1   strona 2

 
 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023:

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i materiały dydaktyczne do języka mniejszości narodowej.
Pozostałe podręczniki finansowane są przez rząd i uczniowie otrzymują je w szkole.


Świetlica szkolna 2021/2022:

Stołówka szkolna:
Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną 2020/2021
Regulamin stołówki szkolnejSzczegółowe wymagania edukacyjne:
Klasy 1-3
 
 


 


Kryteria oceniania klasa 4 – informatyka
Kryteria oceniania klasa 5 – informatyka

Kryteria oceniania klasa 6 – informatyka
Kryteria oceniania klasa 7 – informatyka
Kryteria oceniania klasa 8 – informatyka


Kryteria oceniania klasa 4 – j. mniejszości – j. niemiecki
Kryteria oceniania klasa 5 – j. mniejszości – j. niemiecki/HiK
Kryteria oceniania klasa 6 – j. mniejszości – j. niemiecki/HiK
Kryteria oceniania klasa 7 – j. mniejszości – j. niemiecki
Kryteria oceniania klasa 8 – j. mniejszości – j. niemiecki

Kryteria oceniania klasa 7 – j. obcy – j. niemiecki