Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Uczniowie klas 4a i 4b oraz szkolny zespół muzyczny z „Piosenką na Dzień Nauczyciela” z repertuaru Orkiestry Dni Naszych złożyli piękne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za pamięć i życzenia.

Poniżej przedstawiamy film z tych wydarzeń. 

https://sp3gliwice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_polanecki_sp3gliwice_pl/EdDeDKuXhUpLu_ugaTsDL9gBzi7xXs1aITcbcCqNbiK48w?e=SOgMML