Finał konkursu „Regionalne stroje krajów Unii Europejskiej „

Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.
Finał konkursu miał miejsce w dniu 1 maja 2019 r. w Parku Chopina w Gliwicach podczas Pikniku Europejskiego.
Celem konkursu było upamiętnienie 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, poznanie wyglądu strojów regionalnych z różnych krajów UE oraz rozwijanie postaw proeuropejskich.
Uczestnicy mieli wykonać strój regionalny wybranego kraju UE oraz zaprezentować go.

Naszą szkołę w pięknych strojach reprezentowały uczennice Sabina Tkacz oraz Zosia Guła z klasy 6a pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Marka Skórzaka.