Gliwickie skarby

We wtorek 12 czerwca klasa 4a uczestniczyła w gali zakończenia projektu „Gliwickie skarby. Porozmawiajmy o wartościach”. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
W projekcie klasy czwarte wzięły udział w kwietniu, kiedy pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przeprowadzili dla nich warsztaty pod hasłem ” Wdzięczność”.
Jak zakłada organizator, czyli Poradnia oraz Miejska Biblioteka Publiczna: „celem projektu adresowanego do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych było kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie literatury ukazującej najważniejsze wartości”.