Harmonogram pracy szkoły 2014/2015

Harmonogram pracy szkoły 2014/2015 znajduje się w zakładce O szkole.
Znajdują się w nim m.in. informacje o organizacji roku szkolnego: daty przerw świątecznych, ferii zimowych, rekolekcji, wywiadówek, dni otwartych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, jak również godziny pracy administracji szkoły, świetlicy szkolnej, biblioteki, pedagoga, psychologa oraz logopedy.