Informacja

Dnia 27.08.2018 r. wpłynęła do Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach petycja od firmy Szulc – Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 104 – 051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl  www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy: 222000,00 zł
Odpowiedź na petycję wysłano w formie elektronicznej oraz pisemnej
dnia 24.09.2018 r.