Informacja do rodziców

Szanowni Rodzice,

            Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 informuje,
że od soboty 27.04.2019 strajk nauczycieli naszej szkoły zostaje zawieszony.

Zapraszamy wszystkich uczniów i dzieci z grup przedszkolnych na zajęcia zgodnie
z planem od poniedziałku 29.04.2019 roku.

Z poważaniem

Wicedyrektor SP 3

Aleksandra Michalska