Informacja dot. obiadów

Opłata za obiady we wrześniu wynosi 72 zł.
Wydawane będą od dnia 06.09.2017 (środa).

Płatne do 10-go każdego miesiąca na konto:
47 1050 1230 1000 0023 5328 5006

WAŻNE:
Prosimy o zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie do godz. 08:00
w sekretariacie szkoły – nr. tel.: 32 234 82 21.
Brak tej informacji spowoduje naliczenie kwoty za obiad tego dnia.
Informacja dotyczy wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego.