IX Edycja „Twoje dane – twoja sprawa”


Nasza szkoła jest uczestnikiem IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa”.
Udział w projekcie wezmą oddziały przedszkolne oraz klasy I-VIII. Dotyczyć on będzie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zjawisk mu towarzyszących np: cyberprzemocy, wykradania danych osobowych, sposobach ich zabezpieczenia.

 

Projekt będzie miał formę warsztatów, pogadanek, dystrybucji ulotek, projekcji filmów edukacyjnych oraz organizacji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28.01.2019), Dnia Bezpiecznego Internetu (06.02.2019) jak również konkursów dot. tej tematyki.

W poprzedniej edycji programu stworzony został blog poświęcony ochronie danych dla uczniów i ich rodziców. Także w tej edycji  publikowane będą na nim inicjatywy w kolejnych etapach projektu oraz praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. www.sp3tdts.blogspot.com

Dalsze informacje pojawiać się będą systematycznie na stronie internetowej szkoły.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Urzędu  Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Program realizowany jest od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.