KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Do dnia 10 kwietnia przedłużono zamknięcie szkół dla uczniów.
W dniu 20 marca MEN wydał „Rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
Zgodnie z tym rozporządzeniem realizacja podstawy programowej poszczególnych klas będzie odbywać się zdalnie.
W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań.
Z poważaniem
Dyrektor SP3

*****

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne boiska i place zabaw zostają
zamknięte do odwołania. Bardzo prosimy o dostosowanie
się do zaleceń państwowych i pozostanie w domach.

*****

W dniach 26 – 10 kwietnia 2020 szkoła jest zamknięta.
W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich, informujemy, iż wszelkie kontakty  Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną  
w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.